ממש לא סת”ם: הצצה לעבודת סופר סת”ם שהופך את היהדות לאמנות (Hebrew)

'רגע של חכמה' מציגים: סדרה מעוררת השראה על יוצרים שהופכים את היהדות לאמנות • והפעם - קלמן גבריאל, אמן סת"ם מירושלים, שכותב פרק תהלים על קלף

Watch the full video "ממש לא סת”ם: הצצה לעבודת סופר סת”ם שהופך את היהדות לאמנות" featured on Charedim10 here: https://ch10.co.il/news/825360/